MUZEALNE  SPOTKANIA  Z  FOTOGRAFIˇ

| regulamin | regulations | satzung | poriadok | регламент | taisyklės |logo_mszf

Muzealne Spotkania z Fotografi± Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży »

Museum Meetings with Photography An international Competition for children and young people »

Junge Fotografen in europäischen Museen  Internationaler Wettbewerb für Kinder und Jugendliche »

Muzeálne stretnutia s fotografiou Medzinárodná sú»aľ pre deti a mládeľ »

Музейные встречи с фотографией Международный конкурс для детей и юношества »

Muziejiniai susitikimai su fotografija Tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas »